Dátaí & ionaid TEG 2022

Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook agus ar Twitter.  

Dátaí Scrúduithe 2022

Leibhéal  Dáta an Scrúdaithe Lánchreidiúint/Páirtchreidiúint ar fáil? Dáta deiridh d'iarratais

Meánleibhéal 1 (B1) d'iarrthóirí ar an MGO

AR LÍNE

21 & 22 Eanáir 2022

4 & 5 Feabhra 2022

Scrúdú cainte amháin (AR LÍNE)

Dúnta

Meánleibhéal 1 (B1) 

26 Feabhra 2022 Scrúdú iomlán 

Foirm iarratais ar fáil anseo

Dáta deiridh d'iarratais: 2 Feabhra 2022

Meánleibhéal 2 (B2)

30 Aibreán 2022 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Meánleibhéal 1 (B1)

14 Bealtaine 2022 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Bonnleibhéal 2 (A2)

21 Bealtaine 2022 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Bonnleibhéal 1 (A1)

28 Bealtaine 2022 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Meánleibhéal 2 (B2)

13 Lúnasa 2022 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Meánleibhéal 1 (B1)

20 Lúnasa 2022 Scrúdú cainte amháin Le deimhniú

Ag brath ar éileamh, d'fhéadfadh scrúduithe cainte a bheith ar siúl ar an Aoine agus ar an Satharn. 

Ó mhí Mheán Fómhair 2021, beidh scrúduithe TEG á reáchtáil in Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile timpeall na tíre agus thar lear. Beidh na socruithe le dearbhú roimh an scrúdú de réir treoracha agus rialacháin sláinte poiblí. 

Bíonn scrúduithe ar siúl sna hionaid seo thíos: 

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

Leibhéal Ionaid Thar Lear
Bonnleibhéal 1 (A1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
Bonnleibhéal 2 (A2)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
Meánleibhéal 1 (B1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 2 (B2)
Páras

Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie.