Dátaí & ionaid TEG 2021

Dátaí Scrúduithe 2021

Leibhéal Dáta an scrúdaithe Lánchreidiúint/Páirtchreidiúint ar fáil?  Dáta deiridh d'iarratais
Meánleibhéal 1(B1)  20 Feabhra 2021

Scrúdú iomlán oscailte d'iarrthóirí  ar an B.Oid. i Marino amháin (Beidh gach cuid den scrúdú seo ar siúl ar líne)

5pm, 24 Eanáir 2021

 

Meánleibhéal 2 (B2) 24 Aibreán 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Meánleibhéal 1 (B1)

8 Bealtaine 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Bonnleibhéal 2 (A2)

 

22 Bealtaine 2021

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh)

Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Bonnleibhéal 1 (A1)

12 Meitheamh 2021

 

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) 

Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

 

Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook agus ar Twitter.  

Ionaid Scrúduithe

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

Leibhéal Ionaid Thar Lear
Bonnleibhéal 1 (A1)
Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
Bonnleibhéal 2 (A2)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
Meánleibhéal 1 (B1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 2 (B2)
Páras

Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie.