• Ionaid Teagaisc

  Ionaid Teagaisc

  Seo liosta eagraíochtaí a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil atá bunaithe ar Shiollabais TEG. Tabhair faoi deara go bhfuil na cúrsaí atá luaite thíos iomlán neamhspleách ar chóras scrúdaithe TEG agus ní cúrsaí creidiúnaithe de chuid TEG iad. Ní ceadmhach lógó oifigiúil TEG a úsáid ar ábhar fógraíochta nó poiblíochta do chúrsaí Gaeilge, cúrsaí atá bunaithe ar shiollabais TEG agus cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG san áireamh. 

  Meabhraíonn TEG d’iarrthóirí gur chóir féachaint ar theangacha mar scileanna, agus gur gá iad a chleachtadh go rialta ar bhealach cumarsáideach. Molaimid d’iarrthóirí díriú ar a gcuid scileanna teanga agus a gcumas sa teanga i gcoitinne a fheabhsú seachas freastal ar ranganna ina mbíonn béim láidir ar dhiancheachtanna scrúduithe nó ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair.

  Cúrsaí ar líne

  Gaelchultúr

  11 Sráid an Chláraigh

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 1 484 5220

  Eolas ar an suíomh

  eolas@gaelchultur.com

  https://twitter.com/gaelchultur
  https://www.instagram.com/gaelchultur_
  https://www.facebook.com/gaelchultur

  Leibhéil: A1, A2, B1, B2, C1

  All about Irish 

  info@allaboutirish.ie

  All about Irish TEG A2 course (allaboutirish.ie)

  OQ Education

  orlaquinlaneducation@gmail.com

  Suíomh OQ Education

  Instagram: @oqeducation

  MF Learning - Seirbísí Foghlama

  michelle@mflearning.co.uk

  MF Learning Homepage

  Instagram: @globalgaeilge

  Baile Átha Cliath

  Conradh na Gaeilge

   6 Sráid Fhearchair

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 475 7401

  eolas@cnag.ie

  www.cnag.ie

  Institute of Education

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 6613511

  https://www.instituteofeducation.ie/teg-oral-preparation-course/ 

  Áras Chrónáin

  Lána an Uisce, Bóthar an Ullóird

  Cluain Dolcáin

  Baile Átha Cliath 22

  (01) 457 4847

  eolas@araschronain.ie

  www.araschronain.com

  Klear

  Cill Bharróg

  Baile Átha Cliath 5 

  01-8671845

  klearoffice@eircom.net

  The Dublin Academy of Education

  Stillorgan Plaza

  Bóthar Chill Mochuda Íochtarach

  Stigh Lorgan

  Co. Bhaile Átha Cliath

  01 442 4442 

  info@dublinacademy.ie

  https://dublinacademy.ie/teg-b1-grinds.html

  Co. Chiarraí

  Comhairle Contae Chiarraí

  Trá Lí

  Co. Chiarraí

  gaeilge@ciarrai.ie

  www.ciarrai.ie

  Oidhreacht Chorca Dhuibhne

  Ionad Forbartha Gaeilge & Gaeltachta

  Baile an Fheirtéaraigh

  Co. Chiarraí

  (066) 915 6100

  eolas@cfcd.ie

  www.oidhreacht.ie

  Co. Chill Dara

  Coláiste Chiaráin

  Léim an Bhradáin

  Co. Chill Dara

  (01) 624 7624

  adulted@colaistechiarain.com

  What we offer — Coláiste Chiaráin (colaistechiarain.com)

  Lárionad na Gaeilge

  Ollscoil Mhá Nuad

  Maigh Nuad

  Co. Chill Dara

  (01) 708 3682

  larionad.gaeilge@mu.ie

  www.maynoothuniversity.ie/language

  Co. an Chláir

  Kilmartin Education Services

  6A Bindon Street, Ennis, Co. Clare

  (061) 444989

  Email  info@kes.ie

  https://kes.ie/teg

  Co. Chorcaí

  Adult Education

  Bishopstown Community School

  Bishopstown

  Co. Chorcaigh

  (021) 486 9310

  aded@bishopstown-cs.ie

  www.bishopstown-cs.ie

  Gael-Taca

  22 Port Uí Shúilleabháin

  Corcaigh

  (021) 431 0841

  (087) 281 3084

  http://www.gael-taca.com

  http://www.facebook.com/gaeltaca

  http://twitter.com/GaelTacaChorcai

  Co. Dhún na nGall

  Oideas Gael

  Gleann Cholm Cille

  Co. Dhún na nGall

  F94 R94W

  (074) 973 0248

  oifig@oideasgael.ie

  www.oideas-gael.com/en/teg

  Facebook: https://www.facebook.com/oideas.gael
  Twitter/X: https://twitter.com/OideasGael
  Instagram: https://www.instagram.com/oideasgael

  Áras Sheagháin Bháin  

  Baile na Finne

  Tír Chonaill

  (074) 954 6071

  arassheainbhain@gmail.com

  Ionad Teampall Chróine

  Bóthar an tSéipéil

  An Clochán Liath

  Co. Dhún na nGall

   (074) 952 2198

  theionad@eircom.net

  www.therosses.ie

  Céim Aniar

  Áras Ros Goill

  Na Dúnaibh

  Leitir Ceanainn

  Co. Dhún na nGall

  (074) 915 4830

  ceimaniar@eircom.net

  Tír Eoghain / Dún na nGall

  Seán Ó Daimhín

  Ceantar an tSratha Báin (Tír Eoghain)  &  Leifir (Dún na nGall)

  +44 79 1266 2796

  sean_mor@outlook.ie

  www.facebook.com/sean.mor.7

  Co. Luimnigh

  Aonad na Gaeilge

  Ollscoil Luimnigh

  Co. Luimnigh

  (061) 213 463

  deirdre.niloingsigh@ul.ie

  www.ul.ie/aonadnagaeilge

  Co. Mhaigh Eo

  Comhar Dhún Chaocháin Teo

  An tSeanscoil

  Ceathrú Thaidhg

  Co. Mhaigh Eo

  (097) 88 082 / (087) 125 1642

  dunchaochain1@gmail.com

  www.cillchomain.com

  Déan teagmháil le Treasa ag dunchaochain1@gmail.com chun do shuim a léiriú

  Ionad Deirbhile

  Eachléim

  An Fód Dubh

  Co. Mhaigh Eo

  (097) 85 727

  eolas@ionaddeirbhile.ie

  www.ionaddeirbhile.ie

  Conradh Mhaigh Eo

  Sráid Ellison

  Caisleán an Bharraigh

  Co Mhaigh Eo

  (094) 902 2444

  (087) 978 1166

  eolas@conradhmhaigheo.ie 

  http://www.conradhmhaigheo.ie/index.html  

  Co. na Gaillimhe

  Conradh na Gaeilge

  Áras na nGael

  45 Sráid Doiminic

  Gaillimh

  (091) 567 824

  gaillimh@cnag.ie

  www.arasnangael.ie

  Instagram: @Aras_na_ngael
  Twitter: @arasnangael

  All about Irish 

  info@allaboutirish.ie

  All about Irish TEG A2 course (allaboutirish.ie)

  Co. na hIarmhí

  Coláiste Gaeilge Átha Luain

  Cearnóg Mhuire

  Áth Luain

  Co. na hIarmhí

  (085) 807 4471

  colaistegaeilge@gmail.com

  www.colaistegaeilge.com

  Co. na Mí

  Áras Pobal Ráth Chairn

  Rath Chairn

  Baile Átha Buí

  Co. na Mí

  (046) 9432 381

  rathcairn@eircom.net

  www.rathchairn.net

  Co. Phort Láirge

  Coláiste na Rinne

  Rinn Ó gCuanach

  Dún Garbhán

  Co. Phort Láirge

  058 46128

  eolas@anrinn.com

  Online Ar Líne - Coláiste na Rinne (anrinn.com)

  Na Stáit Aontaithe

  NUA-EABHRAC

  Coláiste Lehman CUNY

  250 Bedford Park Blvd

  West  Bronx

  NY 10468

  00 1 718 960 6776

  irish.studies@lehman.cuny.edu

  http://www.lehmangaeilge.org

  Tá cúrsaí IRI111 bunaithe ar A1 agus IRI112 bunaithe ar A2.

  Tá ranganna ar fáil ar líne agus ar an láthair.

  WASHINGTON DC

  LetsLearnIrish.com

  Rónán Ó Conghaile

  Friendship Heights

  Washington DC

  678 96 IRISH (678 964 7474)

  www.letslearnirish.com

  info@letslearnirish.com

  Is é Let’s Learn Irish an soláthraí is mó cúrsaí Gaeilge d’fhoghlaimeoirí i Meiriceá. Cuirtear cúrsaí Gaeilge, ceardlanna teanga agus seisiúin chomhrá ar fáil gach seachtain. Tá fáilte roimh achan duine atá suim acu sa Ghaeilge agus i gcultúr na hÉireann ag LetsLearnIrish.com!

  An Eoraip

  PÁRAS

  Centre Culturel Irlandais

  5, rue des Irlandais

  75005

  Paris

  + 33 1 58 52 10 30

  http://www.centreculturelirlandais.com/en/agenda/initiation-a-lirlandais

  reservations@centreculturelirlandais.com