Ionaid Teagaisc

Seo liosta eagraíochtaí a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil atá bunaithe ar Shiollabais TEG. Tabhair faoi deara go bhfuil na cúrsaí atá luaite thíos iomlán neamhspleách ar chóras scrúdaithe TEG.

Meabhraíonn TEG d’iarrthóirí gur chóir féachaint ar theangacha mar scileanna, agus gur gá iad a chleachtadh go rialta ar bhealach cumarsáideach. Molaimid d’iarrthóirí díriú ar a gcuid scileanna teanga agus a gcumas sa teanga i gcoitinne a fheabhsú seachas freastal ar ranganna ina mbíonn béim láidir ar dhiancheachtanna scrúduithe nó ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair.

CÚRSAÍ AR LÍNE

Beckett College

https://beckettscollege.ie/teg-b1-course

An Foras Pátrúnachta (Do mhúinteoirí amháin)

(01) 6294110

tomas@foras.ie

www.foras.ie

BAILE ÁTHA CLIATH

Conradh na Gaeilge

 6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

(01) 475 7401

eolas@cnag.ie

www.cnag.ie

Gaelchultúr

11 Sráid an Chláraigh

Baile Átha Cliath 2

(01) 1 484 5220

www.gaelchultur.com

eolas@gaelchultur.com

Institute of Education

Baile Átha Cliath 2

(01) 6613511

https://www.instituteofeducation.ie/teg-oral-preparation-course/ 

Áras Chrónáin

Lána an Uisce, Bóthar an Ullóird

Cluain Dolcáin

Baile Átha Cliath 22

(01) 457 4847

eolas@araschronain.ie

www.araschronain.com

Klear

Cill Bharróg

Baile Átha Cliath 5 

01-8671845

klearoffice@eircom.net

The Dublin Academy of Education

Stillorgan Plaza

Bóthar Chill Mochuda Íochtarach

Stigh Lorgan

Co. Bhaile Átha Cliath

01 442 4442 

www.dublinacademy.ie 

CO. AONTROMA

Lárionad an Droichid

20 Sráid Chúic

BT7 2EP

Co. Aontroma

(028) 9028 8818

eolas@androichead.com

www.androichead.com

CO. CHIARRAÍ

Comhairle Contae Chiarraí

Trá Lí

Co. Chiarraí

gaeilge@ciarrai.ie

www.ciarrai.ie

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Ionad Forbartha Gaeilge & Gaeltachta

Baile an Fheirtéaraigh

Co. Chiarraí

(066) 915 6100

eolas@cfcd.ie

www.oidhreacht.ie

CO. CHILL DARA

Coláiste Chiaráin

Léim an Bhradáin

Co. Chill Dara

(01) 624 7624

leixlip@adulted.ie

www.adulted.ie  (Téigh go dtí an leathanach 'Adult Education')

Lárionad na Gaeilge

Ollscoil Mhá Nuad

Maigh Nuad

Co. Chill Dara

(01) 708 3682

larionad.gaeilge@mu.ie

www.maynoothuniversity.ie/language

CO. AN CHLÁIR

Kilmartin Education Services

6A Bindon Street, Ennis, Co. Clare

(061) 444989

Email  info@kes.ie

https://kes.ie/teg

CO. CHORCAÍ

Adult Education

Bishopstown Community School

Bishopstown

Co. Chorcaigh

(021) 486 9310

aded@bishopstown-cs.ie

www.bishopstown-cs.ie

Gael-Taca

22 Port Uí Shúilleabháin

Corcaigh

(021) 431 0841

(087) 281 3084

http://www.gael-taca.com

http://www.facebook.com/gaeltaca

http://twitter.com/GaelTacaChorcai

CO. DHÚN NA nGALL

Oideas Gael

Gleann Cholm Cille

Co. Dhún na nGall

(074) 973 0248

oideasgael@eircom.net

www.oideas-gael.com/en/teg

Áras Sheagháin Bháin  

Baile na Finne

Tír Chonaill

(074) 954 6071

arassheainbhain@gmail.com

Ionad Teampall Chróine

Bóthar an tSéipéil

An Clochán Liath

Co. Dhún na nGall

 (074) 952 2198

theionad@eircom.net

www.therosses.ie

Céim Aniar

Áras Ros Goill

Na Dúnaibh

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

(074) 915 4830

ceimaniar@eircom.net

TÍR EOGHAIN / DÚN NA NGALL

Seán Ó Daimhín

Ceantar an tSratha Báin (Tír Eoghain)  &  Leifir (Dún na nGall)

+44 79 1266 2796

sean_mor@outlook.ie

www.facebook.com/sean.mor.7

CO. LUIMNIGH

Aonad na Gaeilge

Ollscoil Luimnigh

Co. Luimnigh

(061) 213 463

deirdre.niloingsigh@ul.ie

www.ul.ie/aonadnagaeilge

CO. MHAIGH EO

Comhar Dhún Chaocháin Teo

An tSeanscoil

Ceathrú Thaidhg

Co. Mhaigh Eo

(097) 88 082 / (087) 125 1642

dunchaochain1@eircom.net

Ionad Deirbhile

Eachléim

An Fód Dubh

Co. Mhaigh Eo

(097) 85 727

eolas@ionaddeirbhile.ie

www.ionaddeirbhile.ie

Conradh Mhaigh Eo

Sráid Ellison

Caisleán an Bharraigh

Co Mhaigh Eo

(094) 902 2444

(087) 978 1166

eolas@conradhmhaigheo.ie 

http://www.conradhmhaigheo.ie/index.html  

CO. NA GAILLIMHE

An Gaelacadamh

Coláiste Chonnacht

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

(091) 553 124

deirdrenic@gmail.com

https://www.facebook.com/an.gaelacadamh?fref=ts

Conradh na Gaeilge

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

(091) 567 824

conradh@bradan.iol.ie

www.arasnangael.ie

CO. NA hIARMHÍ

Coláiste Gaeilge Átha Luain

Cearnóg Mhuire

Áth Luain

Co. na hIarmhí

(085) 807 4471

colaistegaeilge@gmail.com

www.colaistegaeilge.com

CO. NA MÍ

Áras Pobal Ráth Chairn

Rath Chairn

Baile Átha Buí

Co. na Mí

(046) 9432 381

rathcairn@eircom.net

www.rathchairn.net

CO. PHORT LÁIRGE

Coláiste na Rinne

Rinn Ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

058 46128

eolas@anrinn.com

NA STÁIT AONTAITHE

NUA-EABHRAC

Coláiste Lehman CUNY

250 Bedford Park Blvd

West  Bronx

NY 10468

00 1 718 960 8215

tomas.ohide@lehmangaeilge.org

http://www.lehmangaeilge.org

WASHINGTON DC

LetsLearnIrish.com

Rónán Ó Conghaile

Friendship Heights

Washington DC

678 96 IRISH (678 964 7474)

www.letslearnirish.com

info@letslearnirish.com

AN EORAIP

PÁRAS

Centre Culturel Irlandais

5,  rue des Irlandais

75005

Paris

+ 33 1 58 52 10 30

http://www.centreculturelirlandais.com/en/agenda/initiation-a-lirlandais

reservations@centreculturelirlandais.com