Nuacht

 

 

Scrúdú B1: Léamhthuiscint

By tegadmin 09/11/2021 | 0 comments
Tabhair faoi deara go mbeidh athrú ar Cheist 1 sa Léamhthuiscint in 2022. Beidh an cheist nua seo i ngach scrúdú Léamhthuisceana ag Meánleibhéal 1 (B1) as seo amach. Is é a bheidh i gCeist 1 sa Léamhthuiscint anois ná 5 cinn de théacsanna gairide (teachtaireachtaí ríomhphoist, nótaí, fógraí srl.). Beidh ceist ilrogha (A, B nó C) le gach téacs. Beidh ar iarrthóirí an téacs a léamh agus an freagra is oiriúnaí i ngach cás a roghnú. Tá uasdátú déanta ar Scrúdú samplach 1 agus ar Scrúdú samplach 2 agus samplaí den cheist nua curtha leo. 

Scrúdú TEG B1 d'iarrthóirí ar an B.Oid. trí mheán na Gaeilge i Marino

By tegadmin 06/01/2021 | 0 comments
Mar thoradh ar na srianta reatha a bhaineann le Covid-19, beidh scrúdú TEG B1 d'iarrthóirí ar an B.Oid. trí mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino ar an 20 Feabhra 2021 ar siúl ar líne. Ag brath ar líon na n-iarrthóirí seans go mbeidh roinnt de na scrúduithe cainte ar siúl ar an Aoine, 19 Feabhra. Tá an spriocdháta d'iarratais curtha siar go dtí 5pm ar an 31 Eanáir 2021. Tuilleadh eolais

Gradam Idirnáisiúnta do Scrúduithe TEG

By tegadmin 10/12/2020 | 0 comments
Tá lúcháir ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, a fhógairt go bhfuil ALTE (Association of Language Testers in Europe) tar éis an Q-mark a bhronnadh ar scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) den dara huair. Bronnadh an gradam seo den chéad uair ar TEG in 2016. Chun an Q-Mark a bhaint amach, bhí ar an Lárionad dul trí dhianphróiseas iniúchta ina ndearnadh measúnú ar scrúduithe TEG de réir 17 gcinn d’íoschaighdeáin atá leagtha síos ag ALTE le hardchaighdeán scrúduithe a dhearbhú.

Scrúdú TEG B1 d'Iarrthóirí ar an MGO

By tegadmin 09/11/2020 | 0 comments
Tá feachtas earcaíochta ar siúl faoi láthair ag na hInstitiúidí Oideachais d’áiteanna ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á gcur leo i mí Mheán Fómhair 2021. Mar chuid den phróiseas iontrála, caithfidh iarrthóirí scrúdú TEG ag Meánleibhéal 1 (B1) a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas. Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála.

Scrúduithe TEG Eanáir agus Feabhra 2021

By tegadmin 22/10/2020 | 0 comments
Tá na dátaí do scrúduithe TEG Meánleibhéal 1 (B1) agus Meánleibhéal 2 (B2) a bheidh ar siúl i mí Eanáir agus Feabhra ar fáil anseo. Is féidir le hiarrthóirí ar an MGO gach eolas faoi Scrúdu Cainte TEG Meánleibhéal 1 (B1) a fháil anseo.

Scrúduithe TEG Iúil agus Lúnasa 2020 - uasdátú

By tegadmin 15/06/2020 | 0 comments
Mar gheall ar an gcoróinvíreas, ní foláir scrúduithe scríofa TEG a bhí le bheith ar siúl i mí Iúil agus Lúnasa 2020 a chur ar athló. Beidh scrúduithe cainte B1 agus B2 á reachtáil ar líne againn áfach agus tá sceideal nua scrúdaithe 2021 socraithe chomh maith.  

Socruithe maidir le coróinvíreas (COVID-19)

By tegadmin 13/03/2020 | 0 comments
I bhfianaise na dtreoracha a tháinig ón Rialtas ar an 12 Márta ag moladh do dhaoine bheith ag obair sa bhaile oiread agus is féidir, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn faoi aon ní a bhaineann le cúrsaí Gaeilge nó scrúduithe TEG ag teanga@mu.ie. Mar eolas, tá sé i gceist againn dul ar aghaidh le sceideal scrúduithe TEG faoi mar atá ach déanfar athbhreithniú ar na socruithe ar an 30 Márta agus déanfar uasdátú ar an eolas ar an suíomh ag an phointe sin.

Feidhmeannach Riaracháin á lorg ag Lárionad na Gaeilge

By tegadmin 20/02/2020 | 0 comments
Tá Feidhmeannach Riaracháin á lorg ag Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil, Ollscoil Mhá Nuad. Conradh trí bliana atá i gceist. Beidh ar an té a cheapfar na dualgais seo a leanas maidir le riar scrúduithe TEG a chur i gcrích i bpáirt le Comhordaitheoir na Gaeilge agus foireann TEG:

Scrúdú cainte TEG B1 don MGO -scrúdú breise

By tegadmin 08/02/2020 | 0 comments
Tá feachtas earcaíochta ar siúl faoi láthair ag na hInstitiúidí Oideachais d’áiteanna ar chláir an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á gcur leo i mí Mheán Fómhair 2020.  Mar chuid den phróiseas iontrála, beidh ar iarrthóirí scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Tá scrúdú breise á chur ar fáil ag TEG d’iarrthóirí nár éirigh leo an scrúdú a dhéanamh an chéad bhabhta i mbliana. Ar an Satharn 29 Feabhra a bheidh an scrúdú ar siúl i Má Nuad amháin. Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála. Tá tuilleadh eolais, scrúduithe samplacha agus an fhoirm iarratais ar fáil anseo.  

Page 1 of 3