• TEG & PublicJobs.ie

  TEG & PublicJobs.ie

  Tá feachtas earcaíochta ar siúl faoi láthair ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí d'Oifigigh Feidhimiúcháin.  Mar chuid den phróiseas seo, cruthófar Sraith Speisialtachta Ghaeilge agus is as seo a líonfar folúntais sa Státseirbhís ina bhfuil an Ghaeilge riachtanach iontu. Beidh iarrthóirí a n-éiríonn leo sa tsraith seo in ann réimse iomlán seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge. 

  Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a shocróidh dáta, am agus ionad na scrúduithe seo.

  Beidh ar iarrthóirí scrúdú i Scríobh na Gaeilge agus Scrúdú Cainte a dhéanamh ag Meánleibhéal 2 (B2) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge.  Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  A.  Scríobh na Gaeilge

  B.  Scrúdú Cainte

  C.  Treoirlínte maidir leis na scrúduithe

  D.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora

  Má tá ceisteanna agat faoi na scrúduithe seo, cuir ríomhphost chuig teanga@nuim.ie nó glaoigh air 01 708 6417.