• Nuacht

  Nuacht

  Folúntas - Oifigeach Forbartha TEG á lorg

  By tegadmin DD/Feb | 0 comments
  I bhfianaise an bhorrtha agus na bhforbairtí eile atá beartaithe againn, tá Lárionad na Gaeilge ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Oifigeach Forbartha TEG ar chonradh trí bliana.

  Teastais TEG bronnta i gCiarraí

  By tegadmin DD/Jan | 0 comments
  Bronnadh teastais TEG ar fhiche ball foirne de chuid Chomhairle Contae Chiarraí ar an 13 Nollaig 2016. Tá Comhairle Contae Chiarraí tiomanta chun deiseanna a chothú agus a fhorbairt do mhuintir Chiarraí chun a gcuid gnó a dhéanamh leo i gceachtar de dhá theanga oifigiúil an Stáit.   Ag labhairt di as Gaeilge, dúirt Moira Morrell, Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle Contae ag an searmanas  “Is seoda luachmhara iad an Ghaeilge agus an Ghaeltacht, tobar na teanga do phobal na hÉireann agus don Diaspóra ar fud an domhain, tobar a chuireann le cáilíocht ár mbeatha, le mórtas ceantair agus le Ciarraí mar cheann scríbe turasóireachta.  Mar Údarás Áitiúil, tá ról tábhachtach ag Comhairle Contae Chiarraí fís aontaithe a chothú chun ár dteanga náisiúnta agus ár gcultúr a fhorbairt agus a chur chun cinn ar mhaithe le gach éinne".

  Gaeilge do Thuismitheoirí

  DD/Oct | 0 comments
  Tá suíomh idirlín úrnua cruthaithe ag Gaelscoileanna do thuismitheoirí, www.irishforparents.ie,  a bhfuil a leanaí ag freastal ar Ghaelscoileanna gur mhaith leo cur lena gcuid Gaeilge féin agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí. Ar an suíomh seo, cuirtear acmhainní foghlama agus teagaisc atá dírithe ar shaol laethúil an teaghlaigh. Tá an t-ábhar bunaithe ar Shiollabais TEG, rud a chiallaíonn gur féidir le foghlaimeoirí dul i dtreo Scrúduithe TEG agus cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge.   

  Meánleibhéal 2 (B2) ag teastáil don Fhostaíocht sa tSeirbhís Phoiblí

  By tegadmin DD/Dec | 0 comments
  Mar chuid den phróiseas earcaíochta d'Oifigigh Fheidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí, tá sé i gceist ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí scrúdú cainte agus scríofa ag Meánleibhéal 2 (B2) Teastas Eorpach na Gaeilge a chur ar iarrthóirí gur mhaith leo áit a fháil sa tSraith Speisialtachta Ghaeilge. Is ón tSraith seo a líonfar folúntais ina bhfuil scileanna Gaeilge ag teastáil agus beidh iarrthóirí a n-éiríonn leo in ann réimse iomlán seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.  

  Teastais TEG Bronnta i gCiarraí

  By tegadmin DD/Oct | 0 comments
  Bronnadh teastais TEG ar 19 duine ag searmanas bronnta i gComhairle Contae Chiarraí an tseachtain seo caite. Tá scrúduithe TEG déanta ag os cionn 100 fostaí de chuid na Comhairle seo le roinnt blianta anuas agus i mbliana den chéad uair, bronnadh teastais ar dhaoine atá, nó gur mian leo, cur fúthu i dtithíocht shóisialta i nGaeltachtaí Chiarraí. Tuilleadh eolais.

  Page 1 of 2