• Dátaí & ionaid TEG 2020

  Dátaí & ionaid TEG 2020

  Mar gheall ar an gcoróinvíreas, ní foláir scrúduithe TEG a bhí le bheith ar siúl idir seo agus deireadh mhí an Mheithimh 2020 a chur ar ceal, sna hionaid in Éirinn agus thar lear. Maidir le scrúduithe B1, B2 agus C1 atá le bheith ar siul i mí Iúil agus Lúnasa, déanfar athbhreithniú ar na socruithe seo ar bhonn míosúil agus cuirfear na scrúduithe ar siúl, nó déanfar socruithe ailtéarnacha bunaithe ar chomhairle agus ar threoirlínte an Rialtais.  

  Déanfar teagmháil dhíreach le hiarrthóirí atá cláraithe cheana féin do scrúduithe Aibreáin, Bealtaine agus Meithimh agus tabharfar an rogha doibh (i) an scrúdú a chur siar go dtí dáta eile nó (ii) aisíocaíocht a fháil.  

  Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo, ar Facebook agus ar Twitter.  

  Leibhéal

  Dáta

  Am (Scrúdú Scríofa)

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

  21 & 22 Lúnasa 2020 (Má Nuad amháin)

  Sonraí ar fáil ar iarratas

   

   

  5pm, 31 Iúil 2020

   

  Meánleibhéal 2

  (B2)

  25 Aibreán 2020 (Gach Ionad) - AR CEAL

   

  8 Lúnasa 2020 (Má Nuad amháin)

  Beidh an scrúdú seo ina dhá chuid:

  A. Scrúdú cluastuisceana: 2.15 - 3.00pm

  B. Scrúdú scríofa: 3.05 - 5.35pm  

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 1.30pm. 

   

   

  5pm,17 Iúil 2020

  Meánleibhéal 1 (B1)

  9 Bealtaine 2020 (Gach ionad) - AR CEAL

   

  25 Iúil 2020 (Má Nuad amháin)

   

                                  Scrúdú scríofa: 2.30- 4.30pm 

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 2pm.

   

  5pm, 3 Iúil 2020

  Bonnleibhéal 2 (A2)

   

  23 Bealtaine 2020 - AR CEAL

  Scrúdú scríofa 2-4pm in Éirinn; 3-5pm i bPáras; 9-11am i Meiriceá Thuaidh. 

  Beidh scrúduithe cainte ar siúl ó 9am - 2pm in Éirinn agus i bPáras, agus ó 11am - 2pm i Meiriceá Thuaidh. 

   

  Bonnleibhéal 1 (A1)

   

  6 Meitheamh 2020 - AR CEAL

   

  Scrúdú scríofa 2-4pm in Éirinn; 3-5pm i bPáras; 9-11am i Meiriceá Thuaidh. 

  Beidh scrúduithe cainte ar siúl ó 9am - 2pm in Éirinn agus i bPáras, agus ó 11am - 2pm i Meiriceá Thuaidh. 

   
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie