• Dátaí & ionaid TEG 2017

  Dátaí & ionaid TEG 2017

  Leibhéal

  Dáta

  Am (Scrúdú Scríofa)

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

   

  27-28 Eanáir (Má Nuad amháin)

  18-19 Lúnasa (Má Nuad amháin)

   

  Sonraí ar fáil amach anseo

             6 Eanáir

            4 Lúnasa

  Meánleibhéal 2 (B2)

  01 Aibreán (Ar fud na tíre) 

  12 Lúnasa (Má Nuad amháin)

  Éire: 1 - 4.15pm 

  Ionaid thar lear: ar iarratas 

  1 Márta

  28 Iúil

  Meánleibhéal 1 (B1)

  13 Bealtaine 

  Éire: 1- 3pm 
  Páras 2-4pm 
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 8-10am

  1 Márta

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  27 Bealtaine 

   

   

  09 Meitheamh (Sydney amháin)

  Éire: 2-4pm
  Páras: 3-5pm
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 9-11am

   

  2.30-4.30pm

  1 Márta

  Bonnleibhéal 1 (A1)

  10 Meitheamh 

   

   

  09 Meitheamh (Sydney amháin)

  Éire: 2-4pm
  Páras: 3-5pm
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 9-11am

   

  11am - 1pm

  1 Márta

  Tá an córas clárúcháin ar líne do na scrúduithe thuas ar fad ar oscailt anois.  Is féidir clár anseo:

  Meánscoileanna

  Iarrthóirí lánfhásta

  Ionaid Scrúdaithe 2017

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • An Spidéal
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Cill Áirne
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Sydney
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Sydney
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras