• Dátaí & ionaid TEG 2020

  Dátaí & ionaid TEG 2020

  Mar gheall ar an gcoróinvíreas, ní foláir scrúduithe TEG a bhí le bheith ar siúl idir seo agus deireadh mhí an Mheithimh 2020 a chur ar ceal, sna hionaid in Éirinn agus thar lear. Maidir le scrúduithe B1, B2 agus C1 atá le bheith ar siul i mí Iúil agus Lúnasa, tá athbhreithniú rialta á dhéanamh ar na socruithe seo agus cuirfear na scrúduithe ar siúl, nó déanfar socruithe ailtéarnacha bunaithe ar chomhairle agus ar threoirlínte an Rialtais.  

  Tá teagmháil dhíreach déanta againn le hiarrthóirí a bhí cláraithe cheana féin do scrúduithe Aibreáin, Bealtaine agus Meithimh agus  an rogha tugtha doibh (i) an scrúdú a chur siar go dtí dáta eile nó (ii) aisíocaíocht a fháil.  

  Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo, ar Facebook agus ar Twitter.  

  Leibhéal

  Dáta

  Am (Scrúdú Scríofa)

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

  21 & 22 Lúnasa 2020 (Má Nuad amháin)

  Sonraí ar fáil ar iarratas

   

   

  5pm, 31 Iúil 2020

   

  Meánleibhéal 2

  (B2)

  25 Aibreán 2020 (Gach Ionad) - AR CEAL

   

  8 Lúnasa 2020 (Má Nuad amháin)

  Beidh an scrúdú seo ina dhá chuid:

  A. Scrúdú cluastuisceana: 2.15 - 3.00pm

  B. Scrúdú scríofa: 3.05 - 5.35pm  

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 1.30pm. 

   

   

  5pm,17 Iúil 2020

  Meánleibhéal 1 (B1)

  9 Bealtaine 2020 (Gach ionad) - AR CEAL

   

  25 Iúil 2020 (Má Nuad amháin)

   

                                  Scrúdú scríofa: 2.30- 4.30pm 

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 2pm.

   

  5pm, 3 Iúil 2020

  Bonnleibhéal 2 (A2)

   

  23 Bealtaine 2020 - AR CEAL

  Scrúdú scríofa 2-4pm in Éirinn; 3-5pm i bPáras; 9-11am i Meiriceá Thuaidh. 

  Beidh scrúduithe cainte ar siúl ó 9am - 2pm in Éirinn agus i bPáras, agus ó 11am - 2pm i Meiriceá Thuaidh. 

   

  Bonnleibhéal 1 (A1)

   

  6 Meitheamh 2020 - AR CEAL

   

  Scrúdú scríofa 2-4pm in Éirinn; 3-5pm i bPáras; 9-11am i Meiriceá Thuaidh. 

  Beidh scrúduithe cainte ar siúl ó 9am - 2pm in Éirinn agus i bPáras, agus ó 11am - 2pm i Meiriceá Thuaidh. 

   
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie