Scrúdú B1: Léamhthuiscint

By tegadmin, Tuesday, 9th November 2021 | 0 comments

Tabhair faoi deara go mbeidh athrú ar Cheist 1 sa Léamhthuiscint in 2022. Beidh an cheist nua seo i ngach scrúdú Léamhthuisceana ag Meánleibhéal 1 (B1) as seo amach. Is é a bheidh i gCeist 1 sa Léamhthuiscint anois ná 5 cinn de théacsanna gairide (teachtaireachtaí ríomhphoist, nótaí, fógraí srl.). Beidh ceist ilrogha (A, B nó C) le gach téacs. Beidh ar iarrthóirí an téacs a léamh agus an freagra is oiriúnaí i ngach cás a roghnú. Tá uasdátú déanta ar Scrúdú samplach 1 agus ar Scrúdú samplach 2 agus samplaí den cheist nua curtha leo. Bookmark and Share