• Gradam idirnáisiúnta bronnta ar scrúduithe TEG in Ollscoil Mhá Nuad

  Gradam idirnáisiúnta bronnta ar scrúduithe TEG in Ollscoil Mhá Nuad

  By tegadmin, Tuesday, 5th April 2016 | 0 comments

  Tá an Association of Language Testers in Europe (ALTE) tar éis gradam idirináisiúnta a bhronnadh ar scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a chuireann Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad ar fáil.

  Tá breis agus 4,000 iarrthóir tar éis tabhairt faoi scrúdú de chuid TEG in Éirinn agus ar fud an domhain ó cuireadh an scrúdú ar bun deich mbliana ó shin. Tabharfaidh grúpa foghlaimeoirí Gaeilge faoin scrúdú i Sydney na hAstráile den chéad uair riamh i mbliana.

  Tá cúig scrúdú ann i gcóras TEG agus leibhéil na scrúduithe sin bunaithe “go ginearálta” ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha, doiciméad a thugann treoir d’institiúidí teanga ar fud na hEorpa maidir le córais mheasúnaithe teanga a fhorbairt.

  Scéal iomlán anseo.



  Bookmark and Share