Nuacht

 

 

Meánleibhéal 2 (B2) ag teastáil don Fhostaíocht sa tSeirbhís Phoiblí

By tegadmin DD/Dec | 0 comments
Mar chuid den phróiseas earcaíochta d'Oifigigh Fheidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí, tá sé i gceist ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí scrúdú cainte agus scríofa ag Meánleibhéal 2 (B2) Teastas Eorpach na Gaeilge a chur ar iarrthóirí gur mhaith leo áit a fháil sa tSraith Speisialtachta Ghaeilge. Is ón tSraith seo a líonfar folúntais ina bhfuil scileanna Gaeilge ag teastáil agus beidh iarrthóirí a n-éiríonn leo in ann réimse iomlán seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.  

Teastais TEG Bronnta i gCiarraí

By tegadmin DD/Oct | 0 comments
Bronnadh teastais TEG ar 19 duine ag searmanas bronnta i gComhairle Contae Chiarraí an tseachtain seo caite. Tá scrúduithe TEG déanta ag os cionn 100 fostaí de chuid na Comhairle seo le roinnt blianta anuas agus i mbliana den chéad uair, bronnadh teastais ar dhaoine atá, nó gur mian leo, cur fúthu i dtithíocht shóisialta i nGaeltachtaí Chiarraí. Tuilleadh eolais.

TEG sna Meánscoileanna

By tegadmin DD/Sep | 0 comments
Tá scrúduithe TEG á ndéanamh ag scoileanna ar fud na tíre gach bliain.  Éist le príomhoide Choláiste Íosagáin, Fíona Uí Uiginn, ag caint ar thaithí na scoile sin le TEG.

Page 3 of 3