• Ábhar teagaisc samplach

  Ábhar teagaisc samplach

  Ní cúrsa teagaisc ná plean ranga atá i gceist leis an ábhar samplach seo. Is é atá ann ná samplaí de na cineálacha tascanna a d’fhéadfaí a bhunú ar théacsanna éagsúla chun na hinniúlachtaí agus na scileanna atá leagtha amach sa siollabas a fhorbairt. Moltar go gcuirfeadh múinteoirí riachtanais agus réimsí spéise a gcuid foghlaimeoirí féin san áireamh agus iad ag roghnú téacsanna agus ag ullmhú tascanna dá gcuid cúrsaí. Is faoi mhúinteoirí atá sé ábhar an tsiollabais a chur i láthair cibé bealach a oireann don chomhthéacs ina bhfuil siad ag obair – ní gá, mar shampla, cloí le leagan amach na dtopaicí mar atá thíos nó mar atá sa siollabas. Dar ndóigh, beidh gá le topaicí agus ábhair eile a chlúdach, ag brath ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí. 

  Topaic Bonnleibhéal 1
  (A1)
  Bonnleibhéal 2
  (A2)
  Meánleibhéal 1
  (B1)
  Meánleibhéal 2
  (B2)
  01 Ag bualadh le daoine Ócáidí sóisialta Cúlra agus áit chónaithe Sonraí pearsanta
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim fís
  02 Cúlra agus áit chónaithe An teaghlach An teaghlach Teach agus baile, ceantar cónaithe
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  03 An teaghlach Caitheamh aimsire An teach Daoine eile
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  04 An teach agus lóistín Taisteal laethúil Cúrsaí oibre Am saor agus caitheamh aimsire
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  05 Caitheamh aimsire Cúrsaí oibre Taisteal agus laethanta saoire Cúrsaí oibre agus fostaíochta
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fís
  06 An saol laethúil Ag labhairt faoin deireadh seachtaine Cúrsaí oideachais Bia, deoch agus cúrsaí sláinte
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  07 Buanna agus scileanna Bia agus deoch  Caitheamh aimsire (Spórt agus ceol) Ag eagrú cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  08 Cúrsaí oibre Sláinte agus tinneas Bia agus deoch Ag freastal ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script - - - - - -
  fuaim fuaim - - - - - -
  09 Bia agus deoch Ag déanamh cur síos ar dhaoine An saol laethúil Cúrsaí oideachais
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaimfís
  10 Tinneas agus gortuithe Éadaí agus siopadóireacht Cúrsaí siopadóireachta Na meáin chumarsáide
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim físfís
  11 Éadaí agus siopadóireacht Ag pleanáil laethanta saoire  An duine  An teicneolaíocht
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  12 Laethanta saoire agus taisteal Treoracha, suíomh agus gluaiseacht  Coinní agus socruithe Cúrsaí sóisialta agus dlí
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script - - - - - -
  fuaim fuaim - - - - - -
  13 Orduithe Garanna agus cead Ag foghlaim teangacha An pholaitíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Treoracha Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim fuaim
  14 Ag déanamh socruithe Ag déanamh socruithe  Caitheamh aimsire  Cad é atá sa nuacht?
  Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
  Treoracha Níl treoracha ann don aonad seo Treoracha
  Script Script Script
  fuaim fuaim físfís
  15 Ag labhairt faoin am atá amach romhainn 
  Bileoga oibre
  Treoracha
  Script
  fuaim