TEG & PublicJobs.ie

Tá feachtas earcaíochta ar siúl faoi láthair ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.  Mar chuid den phróiseas seo, beidh ar iarrthóirí scrúdú a dhéanamh i scríobh na Gaeilge ag Meánleibhéal 2 (B2) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a shocróidh dáta, am agus ionad an scrúdaithe seo.

A.  Scríbhneoireacht agus Úsáid na Gaeilge

B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.