Táillí Scrúdaithe

Táillí do Iarrthóirí Fásta 

Leibhéal Lánchreidiúint

Páirtchreidiúint 
(scrúdú cainte amháin)

Bonnleibhéal 1 (A1) €120 €100
Bonnleibhéal 2 (A2) €120 €100
Meánleibhéal 1 (B1) €170
€100
Meánleibhéal 2 (B2) €190
€120
Ardleibhéal 1 (C1) €250 €150

* Beidh Foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil i d'ionad oibre/institiúid oideachais féin lasmuigh d'amanna oifigiúla scrúdaithe ach íosmhéid áirithe iarrthóirí a bheith ann.  Labhair linn faoi seo.  


Táillí do Dhaltaí Meánscoile 

Leibhéal Lánchreidiúint Páirtchreidúint (scrúdú cainte amháin)  

Bonnleibhéal 1 (A1)  

Bonnleibhéal 2 (A2)

Meánleibhéal 1 (B1)

Meánleibhéal 2 (B2)

€100 €80

Cuirfear Scrúduithe TEG (scrúduithe scríofa agus/nó scrúduithe cainte) ar siúl i scoil na ndaltaí féin ach 20 dalta ar a laghad a bheith ag tabhairt faoin scrúdú.