• Táillí Scrúdaithe

  Táillí scrúdaithe

  Gnáth-tháillí TEG

  Leibhéal Lánchreidiúint

  Páirtchreidiúint 
  (scrúdú cainte amháin)

  Bonnleibhéal 1 (A1) €120 €100
  Bonnleibhéal 2 (A2) €120 €100
  Meánleibhéal 1 (B1) €170 €100
  Meánleibhéal 2 (B2) €190 €120
  Ardleibhéal 1 (C1) €250 €150


  Táillí do Dhaltaí Meánscoile (Leibhéal A1 go B2)

  Lánchreidiúint (scrúdú scríofa & cainte) Páirtchreidúint (scrúdú cainte amháin)  
  €100 €80

  Cuirfear Scrúduithe TEG (scrúduithe scríofa agus/nó scrúduithe cainte) ar siúl i scoil na ndaltaí féin ach 20 dalta ar a laghad a bheith ag tabhairt faoin scrúdú.

  Táillí speisialta d'eagraíochtaí eile

  Cuirtear táillí speisialta ar fáil don státseirbhís agus do roinnt eagraíochtaí eile a úsáideann TEG mar chuid de chórais oiliúna agus do phróisis earcaíochta. Má tá breis eolais ag teastáil, déan teagmháil le teg@mu.ie.