Táillí scrúdaithe

Gnáth-tháillí TEG

Leibhéal Lánchreidiúint

Páirtchreidiúint 
(scrúdú cainte amháin)

Bonnleibhéal 1 (A1) €120 €100
Bonnleibhéal 2 (A2) €120 €100
Meánleibhéal 1 (B1) €170 €100
Meánleibhéal 2 (B2) €190 €120
Ardleibhéal 1 (C1) €250 €150


Táillí do Dhaltaí Meánscoile (Leibhéal A1 go B2)

Lánchreidiúint (scrúdú scríofa & cainte) Páirtchreidúint (scrúdú cainte amháin)  
€100 €80

Cuirfear Scrúduithe TEG (scrúduithe scríofa agus/nó scrúduithe cainte) ar siúl i scoil na ndaltaí féin ach 20 dalta ar a laghad a bheith ag tabhairt faoin scrúdú.

Táillí speisialta d'eagraíochtaí eile

Cuirtear táillí speisialta ar fáil don státseirbhís agus do roinnt eagraíochtaí eile a úsáideann TEG mar chuid de chórais oiliúna agus do phróisis earcaíochta. Má tá breis eolais ag teastáil, déan teagmháil le teanga@mu.ie.