• Ábhar Scrúdaithe

  Ábhar scrúdaithe

  Cliceáil ar an leibhéal cuí ar dheis chun an t-ábhar scrúdaithe seo a leanas a fháil:

  • Siollabas - cur síos ar an teanga atá le sealbhú ag gach leibhéal.
  • Treoir don scrúdú
  • Páipéir scrúdaithe shamplacha agus freagraí samplacha
  • Scrúduithe cluastuisceana samplacha
  • Scrúduithe cainte samplacha
  • Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora - moltar go láidir do mhúinteoirí na tuairiscí seo a léamh.  
  • Ábhar teagaisc samplach