Dátaí & ionaid TEG 2021

Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook agus ar Twitter.  

Dátaí Scrúduithe 2021

Leibhéal Dáta an scrúdaithe Lánchreidiúint/Páirtchreidiúint ar fáil?  Dáta deiridh d'iarratais
Meánleibhéal 2 (B2) 24 Aibreán 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin (AR LÍNE)

28 Márta 2021

Foirm anseo

Meánleibhéal 1 (B1)

8 Bealtaine 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin (AR LÍNE)

28 Márta 2021

Foirm anseo

Bonnleibhéal 2 (A2)

 

22 Bealtaine 2021

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin (AR LÍNE)

30 Aibreán 2021 

Foirm anseo

Bonnleibhéal 1 (A1)

12 Meitheamh 2021

 

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin (AR LÍNE)

30 Aibreán 2021

Foirm anseo

 

Ag brath ar éileamh, d'fhéadfadh scrúduithe cainte a bheith ar siúl ar an Aoine agus ar an Satharn. 

Ionaid Scrúduithe   Is ar líne a bheidh scrúduithe Aibreáin go Meitheamh ar siúl i 2021 ach de ghnáth bíonn scrúduithe ar siúl sna hionaid seo thíos: 

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

Leibhéal Ionaid Thar Lear
Bonnleibhéal 1 (A1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
Bonnleibhéal 2 (A2)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
Meánleibhéal 1 (B1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 2 (B2)
Páras

Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie.