• Dátaí & ionaid TEG 2024

  Dátaí & ionaid TEG 2024

  Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook, ar Twitter agus ar Instagram.

  Dátaí Scrúdaithe 2024

  Leibhéal 

  Dáta an Scrúdaithe

  Ionad

  Cláraigh

  Ardleibhéal 1 (C1)

  Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin

  29/30 Samhain 2024 Le dearbhú

  Foirm iarratais ar fáil san fhómhar

  Meánleibhéal 2 (B2)

  Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin

  13/14 Nollaig 2024 Le dearbhú

  Foirm iarratais ar fáil san fhómhar

  Meánleibhéal 1 (B1) d'iarrthóirí ar an MGO

  Scrúdú cainte amháin

  Eanáir/Feabhra 2025 Má Nuad; Corcaigh; Gaillimh; Luimneach; Leitir Ceanainn; Caisleán an Bharraigh; Cill Chainnigh; Trá Lí Foirm iarratais ar fáil sa gheimhreadh

  *Ag brath ar éileamh, d'fhéadfadh sé go mbeadh do scrúdú cainte ar siúl ar an Aoine nó ar an Satharn. Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Beidh Foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil i d'ionad oibre/institiúid oideachais féin lasmuigh d'amanna oifigiúla scrúdaithe ach íosmhéid áirithe iarrthóirí a bheith ann. 

  Ionaid scrúdaithe

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Bíonn scrúduithe ar siúl sna hionaid seo thíos: 

  • Má Nuad
  • Leitir Ceanainn
  • Gaillimh
  • Corcaigh
  • Ciarraí

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith in ionad nach bhfuil luaite thuas, déan teagmháil linn ag teg@mu.ie.

  Ionaid thar lear

  A. Scrúdú iomlán

  • Ag brath ar éileamh, reáchtálfar scrúduithe iomlána A1-B2 i bPáras i mí na Bealtaine/an Mheithimh 2024
  • Más múinteoir tú, nó má bhíonn tú ag plé le heagraíocht teanga, agus más mian leat go gcuirfí scrúdú iomlán ar fáil áit éigin eile thar lear, déan teagmháil linn ag teg@mu.ie chomh luath agus is féidir chun na féidearthachtaí a phlé.

  B. Scrúdú cainte amháin

  • Má tá tú i bPáras, agus más mian leat an scrúdú cainte amháin a dhéanamh, is féidir an rogha sin a dhéanamh ar an fhoirm iarratais.
  • Más múinteoir tú, nó má bhíonn tú ag plé le heagraíocht teanga, agus más mian leat go gcuirfí scrúduithe cainte ar fáil thar lear do ghrúpa atá faoi do chúram, déan teagmháil linn ag teg@mu.ie chomh luath agus is féidir chun na féidearthachtaí a phlé. Is ar líne a chuirfear scrúduithe cainte ar fáil d'iarrthóirí atá lonnaithe thar lear. Beidh íosmhéid iarrthóirí ag teastáil chun go gcuirfear scrúduithe cainte ar líne ar fáil. 
  • Más iarrthóir tú atá i do chónaí thar lear agus más mian leat cur isteach ar scrúdú cainte ag leibhéal B1 nó B2 chun riachtanais ghairmiúla nó riachtanais oideachais a shásamh (mar shampla, iarratas ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas do bhunmhúinteoireacht) déanfar gach iarracht freastal ort. Is gá duit teagmháil a dhéanamh le teg@mu.ie chomh luath agus is féidir. Beidh ort fianaise ar do sheoladh thar lear a chur ar fáil. Is ar dhátaí oifigiúla scrúdaithe a chuirfear na scrúduithe cainte seo ar siúl. Féach an sceideal anseo. 
  Leibhéal Scrúdú iomlán Scrúdú cainte amháin
  Bonnleibhéal 1 (A1)

  Páras

  In ionaid eile thar lear, féach an nóta thuas.

  Páras

  Ionaid thar lear

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  Páras

  In ionaid eile thar lear, féach an nóta thuas.

  Páras

  Ionaid thar lear

  Meánleibhéal 1 (B1)

  Páras

  In ionaid eile thar lear, féach an nóta thuas.

  Páras

  Ionaid thar lear

  Meánleibhéal 2 (B2)

  Páras

  In ionaid eile thar lear, féach an nóta thuas.

  Páras

  Ionaid thar lear