Cláraigh do Scrúdú TEG

Cinntigh le do thoil go gcláraíonn tú don scrúdú cuí ag am cláraithe. 

Scrúdú

Foirm iarratais

Breis eolais

Scrúdú TEG B1 d'Iarrthóirí ar an B.Oid in Institiúid Oideachais Marino Ar fáil anseo Eolas d'Iarrthóirí

Mura bhfuil tú cinnte faoin scrúdú ar cheart duit clárú dó, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 7083737.