Cláraigh do Scrúdú TEG

Scrúdú  foirm iarratais Breis eolais
Scrúdú cainte B1 (d'iarrthóirí ar an MGO) Ar fáil ar an 29 Samhain TEG & MGO
Scrúdú TEG do dhaltaí meánscoile (Do ghrúpaí daltaí i meánscoileanna é seo, ní do dhaltaí aonair)

Dúnta anois. Ar fáil arís in  2022. 

Eolas do mheánscoileanna

Mura bhfuil tú cinnte faoin scrúdú ar cheart duit clárú dó, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 7083737.