Dátaí & ionaid TEG 2020 & 2021

Leibhéal

Dáta

Scrúdú

Spriocdháta d’iarratais

Ardleibhéal 1 (C1)

11 & 12 Nollaig 2020 (Má Nuad amháin)

Sonraí ar fáil ar iarratas

5pm, 18 Samhain 2020

Clárúchán dúnta

Dátaí Scrúduithe 2021

Meánleibhéal 2 (B2) 16 Eanáir 2021 Scrúdú scríofa, cluastuisceana agus cainte (Má Nuad amháin)

5pm, 16 Nollaig 2020

Foirm anseo

Meánleibhéal 1 (B1) - Scrúduithe Cainte d'Iarrthóirí an MGO

22 & 23 Eanáir 2021;

5 & 6 Feabhra 2021

Scrúduithe cainte amháin (ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh)

5pm, 6 Eanáir 2021

Foirm iarratais anseo

Tuilleadh eolais

Meánleibhéal 1(B1)  20 Feabhra 2021

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh)

5pm, 20 Eanáir 2021

Foirm iarratais ar fáil ar an 7 Eanáir 2020

Meánleibhéal 2 (B2) 24 Aibreán 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Meánleibhéal 1 (B1)

8 Bealtaine 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Bonnleibhéal 2 (A2)

 

22 Bealtaine 2021

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh)

Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

Bonnleibhéal 1 (A1)

12 Meitheamh 2021

 

Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) 

Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

 

Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook agus ar Twitter.  

Ionaid Scrúduithe

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

Leibhéal Ionaid Thar Lear
Bonnleibhéal 1 (A1)
Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
Bonnleibhéal 2 (A2)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
Meánleibhéal 1 (B1)
Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 2 (B2)
Páras

Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie.