Cláraigh do Scrúdú TEG

Cláraigh do scrúdú C1:

Céim 1:

*Beidh ort cuntas a chruthú mura bhfuil ceann agat cheana féin

Céim 2:

  • I ndiaidh duit an táille a íoc, cuirfear ríomhphost chugat ina mbeidh nasc chuig foirm iarratais ar shuíomh TEG.
    (Beidh an uimhir ORD ó chéim 1 ag teastáil uait)

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mbeidh tú cláraithe go dtí go mbeidh an dá chéim sin curtha i gcrích agat.

Beimid i dteagmháil thart ar choicís roimh an scrúdú le tuilleadh eolais faoin scrúdú.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Scrúdú  foirm iarratais Breis eolais
Scrúdú cainte B1 (d'iarrthóirí ar an MGO) Ar fáil i lár mhí na Samhna TEG & MGO
Scrúdú TEG do dhaltaí meánscoile (Do ghrúpaí daltaí i meánscoileanna é seo, ní do dhaltaí aonair)

Dúnta anois. Ar fáil arís in  2022. 

Eolas do mheánscoileanna

Mura bhfuil tú cinnte faoin scrúdú ar cheart duit clárú dó, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 7083737.