• Meánleibhéal 2 (B2)

    Meánleibhéal 2 (B2)

    Scrúduithe samplacha

    ​* Ní chuirtear freagraí ar fáil don scrúdú samplach seo. Beidh múinteoirí in ann an páipéar samplach seo a úsáid lena gcuid foghlaimeoirí chun cabhrú leo agus iad ag ullmhú don scrúdú.

    Leagtar amach treoracha don scrúdú cainte san fhíseán seo: