Ionaid Teagaisc

Seo na heagraíochtaí a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil atá bunaithe ar Shiollabais TEG:

 

CÚRSAÍ AR LÍNE

An Foras Pátrúnachta (Do mhúinteoirí amháin)

(01) 6294110

tomas@foras.ie

www.foras.ie

 

BAILE ÁTHA CLIATH

Conradh na Gaeilge

 6 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

(01) 475 7401

eolas@cnag.ie

www.cnag.ie

 

Gaelchultúr

11 Sráid an Chláraigh

Baile Átha Cliath 2

(01) 1 484 5220

www.gaelchultur.com

eolas@gaelchultur.com 

 

Institute of Education

Baile Átha Cliath 2

(01) 6613511

https://www.instituteofeducation.ie/teg-oral-preparation-course/ 

 

Áras Chrónáin

Lána an Uisce, Bóthar an Ullóird

Cluain Dolcáin

Baile Átha Cliath 22

(01) 457 4847

eolas@araschronain.ie

www.araschronain.com

 

Klear

Cill Bharróg

Baile Átha Cliath 5 

01-8671845

klearoffice@eircom.net

 

CO. AONTROMA

Lárionad an Droichid

20 Sráid Chúic

BT7 2EP

Co. Aontroma

(028) 9028 8818

eolas@androichead.com

www.androichead.com

 

CO. CHIARRAÍ

Roibeard Ó hEartáin

Comhairle Contae Chiarraí

Trá Lí

Co. Chiarraí

(066) 718 3532

gaeilge@ciarrai.ie

www.ciarrai.ie

 

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Ionad Forbartha Gaeilge & Gaeltachta

Baile an Fheirtéaraigh

Co. Chiarraí

(066) 915 6100

eolas@cfcd.ie

www.oidhreacht.ie

 

CO. CHILL DARA

Coláiste Chiaráin

Léim an Bhradáin

Co. Chill Dara

(01) 624 7624

leixlip@adulted.ie

www.adulted.ie  (Téigh go dtí an leathanach 'Adult Education')

 

Lárionad na Gaeilge

Ollscoil Mhá Nuad

Maigh Nuad

Co. Chill Dara

(01) 708 3737

teanga@nuim.ie

www.maynoothuniversity.ie/language

 

CO. AN CHLÁIR

Kilmartin Education Services

6A Bindon Street, Ennis, Co. Clare

(061) 444989

Email  info@kes.ie

https://kes.ie/teg

 

CO. CHORCAÍ

Adult Education

Bishopstown Community School

Bishopstown

Co. Chorcaigh

(021) 486 9310

aded@bishopstown-cs.ie

www.bishopstown-cs.ie

 

Gael-Taca

22 Port Uí Shúilleabháin

Corcaigh

(021) 431 0841

(087) 281 3084

http://www.gael-taca.com

http://www.facebook.com/gaeltaca

http://twitter.com/GaelTacaChorcai

 

CO. DHÚN NA nGALL

Oideas Gael

Gleann Cholm Cille

Co. Dhún na nGall

(074) 973 0248

oideasgael@eircom.net

www.oideas-gael.com/en/teg

 

Áras Sheagháin Bháin  

Baile na Finne

Tír Chonaill

(074) 954 6071

arassheainbhain@gmail.com

 

Ionad Teampall Chróine

Bóthar an tSéipéil

An Clochán Liath

Co. Dhún na nGall

 (074) 952 2198

theionad@eircom.net

www.therosses.ie

 

Céim Aniar

Áras Ros Goill

Na Dúnaibh

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall

(074) 915 4830

ceimaniar@eircom.net

 

TÍR EOGHAIN / DÚN NA NGALL

Seán Ó Daimhín

Ceantar an tSratha Báin (Tír Eoghain)  &  Leifir (Dún na nGall)

+44 79 1266 2796

sean_mor@outlook.ie

www.facebook.com/sean.mor.7

 

CO. LUIMNIGH

Aonad na Gaeilge

Ollscoil Luimnigh

Co. Luimnigh

(061) 213 463

deirdre.niloingsigh@ul.ie

www.ul.ie/aonadnagaeilge

 

CO. MHAIGH EO

Comhar Dhún Chaocháin Teo

An tSeanscoil

Ceathrú Thaidhg

Co. Mhaigh Eo

(097) 88 082 / (087) 125 1642

dunchaochain1@eircom.net

 

Ionad Deirbhile

Eachléim

An Fód Dubh

Co. Mhaigh Eo

(097) 85 727

eolas@ionaddeirbhile.ie

www.ionaddeirbhile.ie

 

Conradh Mhaigh Eo

Sráid Ellison

Caisleán an Bharraigh

Co Mhaigh Eo

(094) 902 2444

(087) 978 1166

eolas@conradhmhaigheo.ie 

http://www.conradhmhaigheo.ie/index.html  

 

CO. NA GAILLIMHE

An Gaelacadamh

Coláiste Chonnacht

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

(091) 553 124

deirdrenic@gmail.com

https://www.facebook.com/an.gaelacadamh?fref=ts

 

Conradh na Gaeilge

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

(091) 567 824

conradh@bradan.iol.ie

www.arasnangael.ie

 

CO. NA hIARMHÍ

Coláiste Gaeilge Átha Luain

Cearnóg Mhuire

Áth Luain

Co. na hIarmhí

(085) 807 4471

colaistegaeilge@gmail.com

www.colaistegaeilge.com

 

CO. NA MÍ

Áras Pobal Ráth Chairn

Rath Chairn

Baile Átha Buí

Co. na Mí

(046) 9432 381

rathcairn@eircom.net

www.rathchairn.net

 

CO. PHORT LÁIRGE

Coláiste na Rinne

Rinn Ó gCuanach

Dún Garbhán

Co. Phort Láirge

058 46128

eolas@anrinn.com

 

NA STÁIT AONTAITHE

NUA-EABHRAC

Coláiste Lehman CUNY

250 Bedford Park Blvd

West  Bronx

NY 10468

00 1 718 960 8215

tomas.ohide@lehmangaeilge.org

http://www.lehmangaeilge.org

 

WASHINGTON DC

LetsLearnIrish.com

Rónán Ó Conghaile

Friendship Heights

Washington DC

678 96 IRISH (678 964 7474)

www.letslearnirish.com

info@letslearnirish.com

 

AN EORAIP

PÁRAS

Centre Culturel Irlandais

5,  rue des Irlandais

75005

Paris

+ 33 1 58 52 10 30

http://www.centreculturelirlandais.com/en/agenda/initiation-a-lirlandais

reservations@centreculturelirlandais.com