• Cóipcheart

    Cóipcheart

    Is le Teastas Eorpach na Gaeilge  an suíomh gréasáin seo agus is é atá ina bhun, agus tá gach eolas agus ábhar atá le feiceáil ar an suíomh ("an tÁbhar") chun úsáide pearsanta amháin, agus ní chun úsáide tráchtála. Maoin TEG nó a chuid gníomhairí is ea gach Ábhar atá ar fáil ar an Suíomh seo (an fhaisnéis, an t-ábhar, na grafaicí, an téacs, na fuaimeanna, na híomhánna, na cnaipí, na trádmharcanna, na hainmneacha trádála agus na lógónna) faoi chosaint cóipchirt, ceart trádmharcanna, ceart bonnchair sonraí, ceart sui generis agus dlíthe eile na maoine intleachtacha, faoi dhlíthe náisiúnta agus faoi chonarthaí idirnáisiúnta.