• Ábhar teagaisc

  Ábhar teagaisc

  A theagascóirí, is anseo a gheobhaidh sibh ábhair theagaisc, eagraithe de réir topaicí na siollabas.

  Topaic Bonnleibhéal 1
  (A1)
  Bonnleibhéal 2
  (A2)
  Meánleibhéal 1
  (B1)
  Meánleibhéal 2
  (B2)
  01 Ag bualadh le daoine Ócáidí sóisialta Cúlra agus áit chónaithe Sonraí pearsanta
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim fís
  02 Cúlra agus áit chónaithe An teaghlach An teaghlach Teach agus baile, ceantar cónaithe
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  03 An teaghlach Caitheamh aimsire An teach Daoine eile
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  04 An teach agus lóistín Taisteal laethúil Cúrsaí oibre Am saor agus caitheamh aimsire
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  05 Caitheamh aimsire Cúrsaí oibre Taisteal agus laethanta saoire Cúrsaí oibre agus fostaíochta
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fís
  06 An saol laethúil Ag labhairt faoin deireadh seachtaine Cúrsaí oideachais Bia, deoch agus cúrsaí sláinte
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  07 Buanna agus scileanna Bia agus deoch  Caitheamh aimsire (Spórt agus ceol) Ag eagrú cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  08 Cúrsaí oibre Sláinte agus tinneas Bia agus deoch Ag freastal ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script - - - - - -
      fuaim fuaim - - - - - -
  09 Bia agus deoch Ag déanamh cur síos ar dhaoine An saol laethúil Cúrsaí oideachais
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaimfís
  10 Tinneas agus gortuithe Éadaí agus siopadóireacht Cúrsaí siopadóireachta Na meáin chumarsáide
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim físfís
  11 Éadaí agus siopadóireacht Ag pleanáil laethanta saoire  An duine  An teicneolaíocht
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  12 Laethanta saoire agus taisteal Treoracha, suíomh agus gluaiseacht  Coinní agus socruithe Cúrsaí sóisialta agus dlí
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script - - - - - -
      fuaim fuaim - - - - - -
  13 Orduithe Garanna agus cead Ag foghlaim teangacha An pholaitíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim fuaim
  14 Ag déanamh socruithe Ag déanamh socruithe  Caitheamh aimsire  Cad é atá sa nuacht?
    Ábhar Teagaisc Bileoga oibre Bileoga oibre Bileoga oibre
      Treoracha Treoracha Treoracha
      Script Script Script
      fuaim fuaim físfís
  15     Ag labhairt faoin am atá amach romhainn   
        Bileoga oibre
        Treoracha  
        Script  
        fuaim