• Dátaí & ionaid TEG 2018

  Dátaí & ionaid TEG 2018

  Tá córas iarratais TEG 2018 ar oscailt anois. Seo thíos dátaí na scrúduithe agus na spriocdhátaí le haghaidh iarratas:

  Leibhéal

  Dáta

  Am (Scrúdú Scríofa)

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

    17 & 18 Lúnasa 2018 (Má Nuad amháin)

   

  Sonraí ar fáil ar iarratas

    3 Lúnasa 2018

   

  Meánleibhéal 2 (B2

  11 Lúnasa 2018 (Má Nuad amháin)

  Scrúdú scríofa: 2 - 5.15pm  

  27 Iúil 2018

  Meánleibhéal 1 (B1)

  Aibreán 2019

  Éire: 1- 3pm 
  Páras 2-4pm 
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 8-10am

  Márta 2019

   

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  Bealtaine 2019

  Éire: 2-4pm

  Páras: 3-5pm
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 9-11am

            Márta 2019

  Bonnleibhéal 1 (A1)

   

  26 Bealtaine 2018

  Éire: 2-4pm
  Páras: 3-5pm
  Nua-Eabhrac/Ottawa: 9-11am

       Dúnta

  Bíonn scrúduithe cainte ar siúl ar na dátaí céanna roimh agus/nó i ndiaidh an scrúdaithe scríofa.  

  Ionaid Scrúdaithe 2018

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • An Spidéal
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Cill Áirne
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa    
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa    
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie