• Táillí Scrúdaithe

  Táillí Scrúdaithe

  Táillí do Iarrthóirí Fásta 

  Leibhéal Lánchreidiúint

  Páirtchreidiúint 
  (scrúdú cainte amháin)

  Bonnleibhéal 1 (A1) €100 €65
  Bonnleibhéal 2 (A2) €100 €65
  Meánleibhéal 1 (B1) €150
  €65
  Meánleibhéal 2 (B2) €150
  €65
  Ardleibhéal 1 (C1) €175 €75

  * Beidh Foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil i d'ionad oibre/institiúid oideachais féin lasmuigh d'amanna oifigiúla scrúdaithe ach íosmhéid áirithe iarrthóirí a bheith ann.  Labhair linn faoi seo.  


  Táillí do Dhaltaí Meánscoile 

  Leibhéal Lánchreidiúint Páirtchreidúint (scrúdú cainte amháin)  

  Bonnleibhéal 1 (A1)  

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  Meánleibhéal 1 (B1)

  Meánleibhéal 2 (B2)

  €80 €50

  Cuirfear Scrúduithe TEG (scrúduithe scríofa agus/nó scrúduithe cainte) ar siúl i scoil na ndaltaí féin ach 20 dalta ar a laghad a bheith ag tabhairt faoin scrúdú.