• Dátaí & ionaid TEG 2020

  Dátaí & ionaid TEG 2020

  Mar gheall ar an gcoróinvíreas, ní foláir scrúduithe scríofa TEG a bhí le bheith ar siúl i mí Iúil agus Lúnasa 2020 a chur ar athló. 

  Scrúduithe B1 agus B2: Beidh scrúduithe cainte B1 agus B2 (Páirtchreidiúint) ar siúl ar líne. 

  Scrúdú C1:  Tá gach cuid de scrúdú C1 curtha siar go dtí mí na Nollag 2020.  Deimhneofar dátaí chomh luath agus is féidir. 

  Tá teagmháil dhíreach déanta againn le hiarrthóirí a bhí cláraithe cheana féin do scrúduithe iomlána B1 agus B2 i mí Iúil agus Lúnasa agus na roghanna seo tugtha dóibh:

   (i) an scrúdú a chur siar go dtí dáta eile; nó

  (ii) an scrúdú cainte a dhéanamh ar líne; nó

  (iii) aisíocaíocht a fháil.    

  Mura bhfuil tú cláraithe cheana féin, is féidir leat clárú anois don Pháirtchreidiúint (scrúdú cainte amháin) ag Meánleibhéal 1 (B1) nó Meánleibhéal 2 (B2). Féach na dataí scrúdaithe agus na spriocdhátaí d’iarratais thíos.

  Cuirfear eolas uasdátaithe maidir leis na scrúduithe ar fáil anseo agus ar Facebook agus ar Twitter.  

  Leibhéal

  Dáta

  Scrúdú

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

  Nollaig 2020 (Má Nuad amháin)

  Sonraí ar fáil ar iarratas

  Ar fáil go luath

  Meánleibhéal 2

  (B2)

  7 & 8 Lúnasa 2020 

  Scrúduithe cainte amháin (ar líne) 

  5pm,17 Iúil 2020

  Meánleibhéal 1 (B1)

  24 & 25 Iúil 2020 

   

   Scrúduithe cainte amháin (ar líne) 

  5pm, 3 Iúil 2020

  Dátaí Scrúduithe 2021

  Meánleibhéal 2 (B2) 16 Eanáir 2021 Scrúdú scríofa, cluastuisceana agus cainte (Má Nuad amháin)

  Spriocdháta iarratais le deimhniú

  Meánleibhéal 1 (B1) - Scrúduithe Cainte d'Iarrthóirí an MGO

  22 & 23 Eanáir 2021;

  5 & 6 Feabhra 2021

  Scrúduithe cainte amháin (ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh) Spriocdháta iarratais le deimhniú
  Meánleibhéal 1(B1)  20 Feabhra 2021

  Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh)

  Spriocdháta iarratais le deimhniú
  Meánleibhéal 2 (B2) 24 Aibreán 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

  Meánleibhéal 1 (B1)

  8 Bealtaine 2021 Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

  Bonnleibhéal 2 (A2)

   

  22 Bealtaine 2021

  Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh)

  Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

  Bonnleibhéal 1 (A1)

  12 Meitheamh 2021

   

  Scrúdú iomlán nó scrúdú cainte amháin(ionaid ar fud na tíre agus thar lear, ag brath ar éileamh) 

  Beidh an córas iarratais ar oscailt go luath in 2021

  Ionaid Scrúduithe

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • Gaillimh
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Ciarraí
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC, St. Paul MN    
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC, St. Paul MN
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie