• Dátaí & ionaid TEG 2019/2020

  Dátaí & ionaid TEG 2019/2020

  Seo thíos dátaí na scrúduithe agus na spriocdhátaí le haghaidh iarratas:

  Dátaí & ionaid TEG 2019

  Leibhéal

  Dáta

  Am (Scrúdú Scríofa)

  Spriocdháta d’iarratais

  Ardleibhéal 1 (C1)

  16 & 17 Lúnasa (Má Nuad amháin)

  Sonraí ar fáil ar iarratas

   

  Córas dúnta

  Meánleibhéal 2

  (B2)

  10 Lúnasa 2019 (Má Nuad amháin)

  Beidh an scrúdú seo ina dhá chuid:

  A. Scrúdú cluastuisceana: 2.15 - 3.00pm

  B. Scrúdú scríofa: 3.05 - 5.35pm  

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 1.30pm. 

   

   

  Córas dúnta

  Meánleibhéal 1 (B1)

   

  24 Lúnasa 2018 (Má Nuad amháin)

                          Scrúdú scríofa: 2.30- 4.30pm 

    Beidh na scrúduithe cainte ar siúl idir 9am agus 2pm.

  Córas dúnta

  Dátaí TEG 2020 

  Ardleibhéal 1 (C1)      17 & 18 Eanáir 2020

  Meánleibhéal 2 (B2)   25 Aibreán 2020

  Meánleibhéal 1 (B1)   9 Bealtaine 2020

  Bonnleibhéal 2 (A2)    23 Bealtaine 2020

  Bonnleibhéal 1 (A1)   6 Meitheamh 2020

  Beidh an fhoirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil san fhómhar.

  Ionaid Scrúdaithe in Éirinn

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • An Spidéal
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Cill Áirne
  • Béal Feirste

  Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann.

  Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

  Leibhéal Ionaid Thar Lear
  Bonnleibhéal 1 (A1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, Los Angeles, Washington DC    
  Bonnleibhéal 2 (A2)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa, Washington DC
  Meánleibhéal 1 (B1)
  Nua-Eabhrac, Páras, Ottawa
  Meánleibhéal 2 (B2)
  Páras

  Más mian leat ionad scrúdaithe TEG a bheith i do cheantar, déan teagmháil linn ag teanga@mu.ie