• TEG & riachtanais ollscoile

  TEG & riachtanais ollscoile

  Teastas Eorpach na Gaeilge agus an Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge

  Agus iad ag ceadú maoinithe d’institiúidí faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge, leag an tÚdarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta síos na coinníollacha seo a leanas:

  Riachtanais iontrála

  Go mbeidh caighdeán iontrála comónta ann feasta agus go ndéanfar é a thagarmharcáil le Leibhéal B2 de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG).

  Riachtanas fágála

  Go mbeidh ar mhic léinn Leibhéal C1, ar a laghad, a bhaint amach i scrúdú foirmiúil de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG).

  Le freastal ar na héilimh sin tá na socruithe seo a leanas déanta ag Ionad na dTeangacha, Ollscoil Mhá Nuad.

  Riachtanais iontrála: Scrúdú Mheánleibhéal 2 (B2) 

  I gcás iarrthóirí a bheidh ag cur isteach ar na cúrsaí atá maoinithe faoin scéim seo in 2017:

  Glacfar le daoine a bhfuil TEG B2 (lánchreidiúint) bainte amach acu le dhá bhliain anuas, is é sin 2015 agus 2016.

  Beidh scrúduithe ag Meánleibhéal 2 (B2) ar siúl ar an 1 Aibreán 2017 agus ar an 12 Lúnasa 2017.

  Ionad

  Spriocdháta

  Torthaí ar fáil

  1 Aibreán 2017:  Má Nuad agus in ionaid eile ar fud na tíre

  (ag brath ar éileamh)

   

  12 Lúnasa 2017:  Má Nuad amháin

   

  1 Márta

   

   

  28 Iúil

   

  6-8 seachtainí tar éis dáta an scrúdaithe

   

  Roimh dheireadh mhí Lúnasa 2017

  Beidh an córas clárúcháin agus íocaíochta oscailte ó 10 Deireadh Fómhair 2017.

  Eolas breise:

  • Is lánchreidiúint atá i gceist (cluastuiscint, léamhthuiscint, scríobh & úsáid na Gaeilge, scrúdú cainte)
  • Tá gach eolas faoi na scrúduithe (siollabas, scrúduithe samplacha, ceisteanna coitianta) le fáil ar an suíomh seo.
  • Beidh na gnáthshocruithe maidir le scrúduithe TEG i bhfeidhm maidir le riar na scrúduithe seo, i.e. clárú na n-iarrthóirí, teagmháil le hiarrthóirí, próiseas achomhairc agus araile.
  • Is é €150 costas an scrúdaithe.
  • Meabhraítear d’iarrthóirí nach ionann pas a fháil i Scrúdú Mheánleibhéal 2 (B2) agus barántas go n-éireoidh leo áit a bhaint amach ar cheann de na cúrsaí atá maoinithe faoin scéim seo. Is réamhcháilíocht atá i gceist le pas i Scrúdú Mheánleibhéal 2 (B2) agus ba cheart d’iarrthóirí iad féin a chur ar an eolas faoi na critéir iontrála a bhaineann leis na cúrsaí éagsúla.

  Riachtanais fágála: Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1) 

  I gcás iarrthóirí a bheidh ag críochnú na gcúrsaí atá maoinithe faoin scéim seo in 2017 beidh orthu tabhairt faoi Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1) in 2017 nó a léiriú go bhfuil pas faighte acu sa scrúdú sin in 2016 nó in 2015.

  Beidh scrúduithe ag Ardleibhéal 1 (C1) ar siúl:

  27 & 28 Eanáir 2017

  Ionad:  Má Nuad
  Clárú:   Ó 10 Deireadh Fómhair 2017
  Spriocdháta: 6 Eanáir 2017
  Torthaí:  Ar fáil roimh 24 Feabhra 2017

   

  18 & 19 Lúnasa 2017 

  Ionad:  Má Nuad
  Clárú:   Ón 10 Deireadh Fómhair 2017
  Spriocdháta: 4 Lúnasa 2017
  Torthaí:  Ar fáil roimh dheireadh mhí Lúnasa 2017
  • Is lánchreidiúint atá i gceist (cluastuiscint, léamhthuiscint, scríbhneoireacht, úsáid na Gaeilge, scrúdú cainte)
  • Tá gach eolas faoi na scrúduithe (siollabas, scrúduithe samplacha, ceisteanna coitianta) le fáil ar an suíomh seo.
  • Beidh na gnáthshocruithe maidir le scrúduithe TEG i bhfeidhm maidir le riar na scrúduithe seo, i.e. clárú na n-iarrthóirí, teagmháil le hiarrthóirí, próiseas achomhairc agus araile.
  • Is é €175 costas an scrúdaithe.
  • Cé go bhfuil sé éigeantach tabhairt faoi Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1), meabhraítear d’iarrthóirí nach mbeidh aon tionchar ag na torthaí a gheobhaidh siad sa scrúdú sin ar an cháilíocht a bhronnfaidh an soláthraí cúrsa orthu.