• Ionaid Teagaisc

  Ionaid Teagaisc

  Seo na heagraíochtaí a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil atá bunaithe ar Shiollabais TEG:

   

  CÚRSAÍ AR LÍNE

  An Foras Pátrúnachta (Do mhúinteoirí amháin)

  (01) 6294110

  tomas@foras.ie

  www.foras.ie

   

  BAILE ÁTHA CLIATH

  Conradh na Gaeilge

   6 Sráid Fhearchair

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 475 7401

  eolas@cnag.ie

  www.cnag.ie

   

  Gaelchultúr

  11 Sráid an Chláraigh

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 1 484 5220

  www.gaelchultur.com

  eolas@gaelchultur.com 

   

  Institute of Education

  Baile Átha Cliath 2

  (01) 6613511

  https://www.instituteofeducation.ie/teg-oral-preparation-course/ 

   

  Áras Chrónáin

  Lána an Uisce, Bóthar an Ullóird

  Cluain Dolcáin

  Baile Átha Cliath 22

  (01) 457 4847

  eolas@araschronain.ie

  www.araschronain.com

   

  Klear

  Cill Bharróg

  Baile Átha Cliath 5 

  01-8671845

  klearoffice@eircom.net

   

  CO. AONTROMA

  Lárionad an Droichid

  20 Sráid Chúic

  BT7 2EP

  Co. Aontroma

  (028) 9028 8818

  eolas@androichead.com

  www.androichead.com

   

  CO. CHIARRAÍ

  Roibeard Ó hEartáin

  Comhairle Contae Chiarraí

  Trá Lí

  Co. Chiarraí

  (066) 718 3532

  gaeilge@ciarrai.ie

  www.ciarrai.ie

   

  Oidhreacht Chorca Dhuibhne

  Ionad Forbartha Gaeilge & Gaeltachta

  Baile an Fheirtéaraigh

  Co. Chiarraí

  (066) 915 6100

  eolas@cfcd.ie

  www.oidhreacht.ie

   

  CO. CHILL DARA

  Coláiste Chiaráin

  Léim an Bhradáin

  Co. Chill Dara

  (01) 624 7624

  leixlip@adulted.ie

  www.adulted.ie  (Téigh go dtí an leathanach 'Adult Education')

   

  Lárionad na Gaeilge

  Ollscoil Mhá Nuad

  Maigh Nuad

  Co. Chill Dara

  (01) 708 3737

  teanga@nuim.ie

  www.maynoothuniversity.ie/language

   

  CO. AN CHLÁIR

  Kilmartin Education Services

  6A Bindon Street, Ennis, Co. Clare

  (061) 444989

  Email  info@kes.ie

  https://kes.ie/teg

   

  CO. CHORCAÍ

  Adult Education

  Bishopstown Community School

  Bishopstown

  Co. Chorcaigh

  (021) 486 9310

  aded@bishopstown-cs.ie

  www.bishopstown-cs.ie

   

  Gael-Taca

  22 Port Uí Shúilleabháin

  Corcaigh

  (021) 431 0841

  (087) 281 3084

  http://www.gael-taca.com

  http://www.facebook.com/gaeltaca

  http://twitter.com/GaelTacaChorcai

   

  CO. DHÚN NA nGALL

  Oideas Gael

  Gleann Cholm Cille

  Co. Dhún na nGall

  (074) 973 0248

  oideasgael@eircom.net

  www.oideas-gael.com/en/teg

   

  Áras Sheagháin Bháin  

  Baile na Finne

  Tír Chonaill

  (074) 954 6071

  arassheainbhain@gmail.com

   

  Ionad Teampall Chróine

  Bóthar an tSéipéil

  An Clochán Liath

  Co. Dhún na nGall

   (074) 952 2198

  theionad@eircom.net

  www.therosses.ie

   

  Céim Aniar

  Áras Ros Goill

  Na Dúnaibh

  Leitir Ceanainn

  Co. Dhún na nGall

  (074) 915 4830

  ceimaniar@eircom.net

   

  TÍR EOGHAIN / DÚN NA NGALL

  Seán Ó Daimhín

  Ceantar an tSratha Báin (Tír Eoghain)  &  Leifir (Dún na nGall)

  +44 79 1266 2796

  sean_mor@outlook.ie

  www.facebook.com/sean.mor.7

   

  CO. LUIMNIGH

  Aonad na Gaeilge

  Ollscoil Luimnigh

  Co. Luimnigh

  (061) 213 463

  deirdre.niloingsigh@ul.ie

  www.ul.ie/aonadnagaeilge

   

  CO. MHAIGH EO

  Comhar Dhún Chaocháin Teo

  An tSeanscoil

  Ceathrú Thaidhg

  Co. Mhaigh Eo

  (097) 88 082 / (087) 125 1642

  dunchaochain1@eircom.net

   

  Ionad Deirbhile

  Eachléim

  An Fód Dubh

  Co. Mhaigh Eo

  (097) 85 727

  eolas@ionaddeirbhile.ie

  www.ionaddeirbhile.ie

   

  Conradh Mhaigh Eo

  Sráid Ellison

  Caisleán an Bharraigh

  Co Mhaigh Eo

  (094) 902 2444

  (087) 978 1166

  eolas@conradhmhaigheo.ie 

  http://www.conradhmhaigheo.ie/index.html  

   

  CO. NA GAILLIMHE

  An Gaelacadamh

  Coláiste Chonnacht

  An Spidéal

  Co. na Gaillimhe

  (091) 553 124

  deirdrenic@gmail.com

  https://www.facebook.com/an.gaelacadamh?fref=ts

   

  Conradh na Gaeilge

  Áras na nGael

  45 Sráid Doiminic

  Gaillimh

  (091) 567 824

  conradh@bradan.iol.ie

  www.arasnangael.ie

   

  CO. NA hIARMHÍ

  Coláiste Gaeilge Átha Luain

  Cearnóg Mhuire

  Áth Luain

  Co. na hIarmhí

  (085) 807 4471

  colaistegaeilge@gmail.com

  www.colaistegaeilge.com

   

  CO. NA MÍ

  Áras Pobal Ráth Chairn

  Rath Chairn

  Baile Átha Buí

  Co. na Mí

  (046) 9432 381

  rathcairn@eircom.net

  www.rathchairn.net

   

  CO. PHORT LÁIRGE

  Coláiste na Rinne

  Rinn Ó gCuanach

  Dún Garbhán

  Co. Phort Láirge

  058 46128

  eolas@anrinn.com

   

  NA STÁIT AONTAITHE

  NUA-EABHRAC

  Coláiste Lehman CUNY

  250 Bedford Park Blvd

  West  Bronx

  NY 10468

  00 1 718 960 8215

  tomas.ohide@lehmangaeilge.org

  http://www.lehmangaeilge.org

   

  WASHINGTON DC

  LetsLearnIrish.com

  Rónán Ó Conghaile

  Friendship Heights

  Washington DC

  678 96 IRISH (678 964 7474)

  www.letslearnirish.com

  info@letslearnirish.com

   

  AN EORAIP

  PÁRAS

  Centre Culturel Irlandais

  5,  rue des Irlandais

  75005

  Paris

  + 33 1 58 52 10 30

  http://www.centreculturelirlandais.com/en/agenda/initiation-a-lirlandais

  reservations@centreculturelirlandais.com